Flytende rente

Mange råd til folk i gjeldsfella

Mange råd til folk i gjeldsfella

Det er brått veldig mye skriverier om andelsleiligheter med høy fellesgjeld for tiden.  Det kommer av at det er mange som opplever at kostnadene mer en dobler seg når rentene stiger.  Det avholdes møter i Kommunaldepartementet,   banker kritiseres og sørgelige historier fortelles. 

Read More →

Finanskurs for datere X – Renterisiko

Finanskurs for datere X – Renterisiko

Nå har vi kommet til et av de mer komplekse områdene innenfor finans, og det er renterisiko. Først og fremst går det ut på å se på sammenhengen mellom avkastningen på våre aktiva, og kostnaden på gjelden vår. Om det er slik at vi har en kjent avkastning på våre aktiva, bør vi sørge for at vi har like kjent kostnad på gjelden, om vi ikke ønsker å ha renterisiko

Read More →

Top