Finans

Modellering og dataanalyse

Modellering og dataanalyse

Vi økonomer forsøker ofte å modellere hvordan fremtiden vil bli.  Økonomer er i grunn en gruppe synsere som tar et lass med forbehold etter at vi har synset om noe.  Målet med den mer eller mindre begrunnede synsingen er at man skal gjøre fremtiden noe mer forutsigbar enn den vil være om man bare tar den helt som den kommer, etter hvert som den kommer.

Read More →

Den lettlurtes psykologi

Den lettlurtes psykologi

Finanskrisen har vist oss at det ligger i menneskets natur å bli lurt. Den har vist oss at det ikke bare gjelder folk som ikke har peiling, men også de som har peiling. Det er etterhvert mange eksempler på det. Listen kan gjøres veldig lang, og det er ikke bare finansielt vi er lettlurte. Lettlurthet […]

Read More →

Nanoinformasjonsmengde er ikke for pyser

Nanoinformasjonsmengde er ikke for pyser

Jeg skal innrømme med en gang at jeg ikke skjønner noe av dette med nanoteknologi. Terje Berg fra EUCOT snakker om informasjonsmengden som er tilgjengelig på nett: 20 EB (Exabytes) som er lik Library of congress x 147.100 eller 36 meter med bøker for hver person på jorda. Samtidig sier han at mens den teknologiske […]

Read More →

Deterministiske modeller vs. simuleringsmodeller

Deterministiske modeller vs. simuleringsmodeller

Alle som jobber med økonomi vil før eller siden måtte forholde seg til modeller som skal si noe om fremtiden. Det kan være budsjetter, det kan være lønnsomhetsanalyser ved investeringsprosjekter, eller det kan være anslag på den fremtidige prisen på ferdigvarer, tjenester og innsatsfaktorer.

Read More →

Dumme nordmenn og troll til banker

Dumme nordmenn og troll til banker

Overskriften helspeiler selvsagt på eventyret om dumme menn og troll til kjerringer. For like rundlurt som mennene er nordmenn som inngår avtaler om sparing i slike produkter, og like troll som kjerringene er bankene som selger – gjerne overselger – disse produktene til folk som ikke skjønner filla av hva det er.

Read More →

Handlingsregelen (bruk av oljepenger)

Handlingsregelen (bruk av oljepenger)

Stadig vekk debatteres den såkalte handlingsregelen, som er utgangspunktet for hvor mye av oljepengene Norge kan bruke vært år, uten at det vil bidra til destabilisering av økonomien i form av galloperende inflasjonsrater med dertil hørende problemer for annen industri enn oljeindustrien.

Read More →

Top