Excel Tips&Triks

“Oppdater alle”-makro til Pivot-tabeller

“Oppdater alle”-makro til Pivot-tabeller

I et regneark med pivottabeller kan det være behov for å ha mange tabeller som viser ulike dimensjoner ved dataene.  Dersom data endres kan du derfor måtte oppdatere mange tabeller manuelt.  Men det kan også løses ved hjelp av en enkel makro. For å kunne bruke makroer må du først sørge for at Developer arkfanen […]

Read More →

Enkel pivot-tabellering

Enkel pivot-tabellering

Høyt på listen over virkelig hjelpsomme funksjoner i Excel har Pivot-tabellering sin rettmessige plass. Dersom du skal behandle store datamengder, tror jeg kanskje det ligger på 1.plass. Pivot-tabeller gjør det mulig å trekke informasjon ut av store datamengder på en måte som ville ta ørkesløst mye tid på andre måter. I et regneark presenteres gjerne […]

Read More →

Datofunksjoner i Excel

Datofunksjoner i Excel

Det finnes en rekke datofunksjoner i Excel som gjør det enklere å lage lister og ikke minst gode oversikter i en Pivot-tabell. Jeg bruker som oftest slike i hjelpekolonner for å kunne styre presentasjonen av en tidsserie på en god måte.

Read More →

Hvordan lage fine sannsynlighets-kurver i Excel

Hvordan lage fine sannsynlighets-kurver i Excel

Når du jobber med simuleringsmodeller og skal presentere disse, er ofte ikke den innebygde grafikken godt nok.  I hvert fall ønsker jeg bedre formateringsmuligheter.  Dermed dumpes simuleringsdata til et regneark, og så brukes Excels grafikkmuligheter til å lage pene presentasjonsgrafer. Det er ikke spesielt vanskelig, men det krever litt prøving og feiling om du ikke […]

Read More →

To bindestreker til hjelp i Excel

To bindestreker til hjelp i Excel

Om du har lange lister med variable og ønsker å inkludere bare verdier basert på noen gitte kriterier i en sum, er det flere måter å gjøre det på.  Du kan lage såkalte “=if()” setninger, men det er upraktisk om du har mange kriterier.  Du kan også bruke en Pivot-tabell, men det kan ofte være […]

Read More →

Hvordan lage et Waterfall-diagram i Excel

Hvordan lage et Waterfall-diagram i Excel

Waterfall eller fossefallsdiagram brukes mye for å illustrere hvordan et avvik eller en endring er sammensatt av ulike faktorer eller årsaker.  Det klassiske eksempelet er avvik mellom budsjett og faktisk oppnådd resultat.  Et slik diagram kan se slik ut: Dette er ikke et standarddiagram i Excel. Merkelig nok, siden det er veldig mye brukt. Men […]

Read More →

Hvordan lage en Tornado-graf i Excel

Hvordan lage en Tornado-graf i Excel

Tornadografer brukes mye i presentasjon av risiko for å illustrere hvilke risikoer som er de viktigste, altså de som har størst konsekvens dersom de slår til.  Det er noe av det viktigste å vite når man jobber med risiko.  En tornadograf ser slik ut: En slik graf er imidlertid ikke en del av standardpakken av […]

Read More →

Modellbygging i Excel

Modellbygging i Excel

Når du skal bygge en modell i Excel er det noen ting det er lurt å tenke på og gjøre. Vit noenlunde hvor du skal Hva skal du med modellen?  Hva skal den brukes til? Det er de første og viktigste spørsmålene og stille seg selv.  Om du skal bygge en modell som er litt […]

Read More →

Top