Opphavsrett

All tekst på domenet http://kvisvik.org er eiendommen til Eli Kvisvik, i tråd med norsk lov (Lov om opphavsrett til åndsverk) og internasjonal copyright-lov.  Det er ikke tillatt å kopiere materiale, verken tekster eller bilder, uten min eksplisitte tillatelse. Vennligst bruk kontaktskjemaet om du ønsker å komme i kontakt med meg om bruk av tekst eller bilder.

Åndsverksloven:

§ 2. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.
§ 3. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten.

Top