“Oppdater alle”-makro til Pivot-tabeller

I et regneark med pivottabeller kan det være behov for å ha mange tabeller som viser ulike dimensjoner ved dataene.  Dersom data endres kan du derfor måtte oppdatere mange tabeller manuelt.  Men det kan også løses ved hjelp av en enkel makro.

For å kunne bruke makroer må du først sørge for at Developer arkfanen er aktivert, det er den ikke som standard.

Når du har den arkfanen kan du lage et lite Visual basic program på 1-2-3:

Visual basic

Klikk for større bilde

Sett inn modul

Klikk for større bilde

Makro modul

Klikk for større bilde

Makroen ser altså slik ut:

Sub Refresh_All()
ThisWorkbook.RefreshAll
End Sub

Når du lager en makro i et regneark må selve arket lagres som et ark med makroer.  Når du forsøker å lagre som vanlig .xlsx får du følgende feilmelding:

Kan ikke lagres

Klikk for større bilde

Klikk nei på spørsmålet, og du får opp dialogen for å lagre som:

Lagre makro-bok

Klikk for større bilde

Når det er gjort pleier jeg å lagre en knapp for å kjøre makroen. Velg Insert og bruk en figur som passer. Skriv inn tekst i figuren, og så høyreklikker du for på få opp menyen:

Makroknapp

Klikk for støtte bilde

Velg den makroen som nettopp ble laget:

Tilordne makro til knapp

Klikk for større bilde

Når det er gjort vil du ved å klikke på knappen oppdatere alle pivot-tabellene i arket på en gang.

Se også: Enkel pivot-tabellering

Tags: , ,

Top