Modellering

Modellbygging i Excel

Modellbygging i Excel

Når du skal bygge en modell i Excel er det noen ting det er lurt å tenke på og gjøre. Vit noenlunde hvor du skal Hva skal du med modellen?  Hva skal den brukes til? Det er de første og viktigste spørsmålene og stille seg selv.  Om du skal bygge en modell som er litt […]

Read More →

Modellering og dataanalyse

Modellering og dataanalyse

Vi økonomer forsøker ofte å modellere hvordan fremtiden vil bli.  Økonomer er i grunn en gruppe synsere som tar et lass med forbehold etter at vi har synset om noe.  Målet med den mer eller mindre begrunnede synsingen er at man skal gjøre fremtiden noe mer forutsigbar enn den vil være om man bare tar den helt som den kommer, etter hvert som den kommer.

Read More →

Deterministiske modeller vs. simuleringsmodeller

Deterministiske modeller vs. simuleringsmodeller

Alle som jobber med økonomi vil før eller siden måtte forholde seg til modeller som skal si noe om fremtiden. Det kan være budsjetter, det kan være lønnsomhetsanalyser ved investeringsprosjekter, eller det kan være anslag på den fremtidige prisen på ferdigvarer, tjenester og innsatsfaktorer.

Read More →

Top