Om kvisvik.org

På kvisvik.org finner du en lett blanding av det jeg er opptatt av profesjonelt og det jeg er opptatt av mer privat, med hovedvekt på det første.

Det er imidlertid ikke noe sylskarpt skille mellom det private og det profesjonelle, som tildels flyter over i hverandre.  Det kommer av at jeg hele livet har vært så heldig å få jobbe profesjonelt med områder jeg finner særedeles interessante også etter arbeidstidens slutt.

Jeg har finans, risikostyring og risikomodellering som spesialfelt, og har jobbet innenfor dette området i over 20 år, i industrien, energisektoren og som konsulent innen for samme felt. Innholdet på denne siden er preget av spesialfeltet mitt og inneholder en del om risikostyring og modellering i videste forstand. Hjemmesiden til mit enkeltpersonforetak, Kvisvik consulting, inneholder mer av fagstoffet mitt.

I tillegg er jeg opptatt av og bruker av sosiale medier, og derfor ligger det en del om det her også.  Blant annet er jeg særdeles opptatt av personvern i sosiale medier.

Privat så består husholdningen min i tillegg til meg av Tigerungen, som ble født en sommerdag i 1999, og to katter født i henholdsvis 2005 og 2008.  Italienerfrøkenen er sky og forsiktig. Herkules tar alt som rører på seg av gnagere og nebbete vesener og liker absolutt alle mennesker.

Dette nettstedets avatar er den greske bokstaven Phi eller φ. Også kjent som Det Gylne Snitt eller verdens vakreste tall, om du vil.  Det er ikke fordi jeg tror jeg er eller skriver spesielt perfekt, men fordi den illusterer grensesnittet mellom det kvantitative, det vitenskapelige og kunsten. Phi illusterer det magiske i tallenes verden. Det er et landskap jeg liker å bevege meg i.

Jeg håper du finner noe her av interesse.  Kom gjerne tilbake!

Eli Kvisvik

Top